Uzm. Psk. Dan. Aslı Deniz

Psikolojik Danışman Aslı Deniz

Uzm. Psk. Dan. Aslı Deniz

Aslı Deniz, 1984 Samsun doğumludur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır.  2006-2014 yılları arasında Ankara’da çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında görev almıştır. 2014 yılından itibaren Bursa ilinde yetişkin ve çiftlerle klinik çalışmalarını sürdürmüştür. 2021 yılı itibariyle de kurucusu olduğu Lethe Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.
 

Eğitim

2016-2019  Orta Doğu Teknik üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek lisans

2002–2006   Ankara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Eğitimler

2023 İntegratif Psikoterapi Terapi Avrupa Akreditasyonu

2022 EMDR Avrupa Yetişkin Akreditasyonu 

2021 EMDR Terapisi Ergen ve Yetişkin Uygulayıcı Eğitimi / 2. Düzey – Emre Konuk

2020 İntegratif Psikoterapi Eğitimi, Christian Boisson, Şafak Ebru Toksoy, The Institute for Integrative Psychotherapy

2021 Gottman Çift Terapisi 3. Düzey Sertifikası, (International Family Therapy Association (IFTA), American Psychological Association (APA), National Board for Certified Counselors (NBCC) ve National Association of Social Workers (NASW)  .

2019 Gottman Çift Terapisi 2. Düzey Sertifikası, (International Family Therapy Association (IFTA), American Psychological Association (APA), National Board for Certified Counselors (NBCC) ve National Association of Social Workers (NASW)  .

2018 Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Sertifikası, (International Family Therapy Association (IFTA), American Psychological Association (APA), National Board for Certified Counselors (NBCC) ve National Association of Social Workers (NASW)  .

2020 EMDR ile Çifti Birlikte İyileştirmek , Ceren Kurtay Doğan, Davranış Bilimleri Enstitüsü

2019 EMDR Terapisi Yetişkin Uygulayıcı Eğitimi , – Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü

2018 “Şema Terapi Temel Eğitim” Psikonet2015 “Certificate of Attendance Basic course of Positive Psychotherapy” World Association of Positive Psychotherapy (200 saat)

2015 “Zeka Oyunları Eğitmenliği” eğitimi , Süleyman Demirel Üniversitesi

2016 “Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı” Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

2011 “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi” Yrd.Doç. Dr. Nevin ERACAR (5 yıl)

2013 -2021 “Transaksiyonel Analiz Eğitimi” (101,202 ,303 eğitimi, 200 saat) Judy SHAW ,MSC PTSTAİ CTA (P) devam ediyor.

2011  “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi” Yrd. Doç. Dr. Nevin ERACAR (5 yıl)

2013  “Aile Danışmanı” MEB onaylı (464 saat) Olgu Aile Danışman Merkezi

2010 “Evlilik ve Aile Danışmanlığında Temel Konular” Prof. Dr. Samuel Gladding, Ankara

2010 “Adler Yaklaşımına Göre Vaka Kavramsallaştırma: Yaşam Stili Analizi.” Prof. Dr. Paul Rasmussen, Ankara

2009 “Adler Yaklaşımına göre Aile Danışmanlığı” Dr. Betty Lou Bettner, Ankara

2013 “Çocuklarla Bilişsel Terapi Uygulamaları” Dr. Nevin ÖZDÖLEK

2012  “Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı” Uygulayıcı Eğitimi Psikolojik Testler Derneği

2012  “Anne Destek Programı Eğitimcisi” Anne Çocuk Eğitim vakfı (AÇEV)

2010 “Afetlerde Psikososyal Destek Eğitimi” Afetlerde Psikososyal Hizmetler

2007 “Çağdaş Drama Derneği Drama Liderliği Programı I. Aşama” Çağdaş Drama Derneği

2010 “7-19 Yaş Aile Eğitimi” Uygulayıcı Programı, Milli Eğitim Bakanlığı

2009 “İyilik Hali-Yönlendirilmiş Hayal Tekniği” Prof Dr. Dean OWEN; Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN

2008 “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” Uzm. Psk. Dan. Filiz ÇETİN.

2008 “Bağlanma ve Bağlanma Temelli Çift-Evlilik ve Aile Danışmanlığı” Dr. Şebnem Soysal, Uzm. Psk. Tarık SOLMUŞ.

2007 “Drama Liderliği Programı I. Aşama eğitimi” Ömer ADIGÜZEL

2007 “Kayıp ve Yas Psikolojisi” Dr. Sedat IŞIKLI

2007 “Yaratıcı Dramanın Psikolojik Danışma Alanında Kullanılması” Türk PDR Derneği

2006 “Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi” Prof. Dr. Uğur ÖNER

2005 “İletişimin Alfabesi: Duygusal Okuryazarlık” Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

2005 “Stres Yönetimi” Psk. Dan. Dr. Türkan DOĞAN

Yayınlar / Bildiriler

2018 “Ergenliğin Altındaki Gizem, Beyin!” Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi E-Bülten Sayı 199

2017 “Z Kuşağı Çağın İlerisinde! Peki Bizim Eğitimimiz Bu Kuşağın Neresinde?” Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi Aralık E-Bülten

2017 “Ergenlerle Üreme Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Flört Şiddeti Farkındalık Eğitimi ” Türkiye Aile Planlaması Vakfı, “Ergeni Güçlendirmek Konferansı”

2015 “Sanatla Terapi teknikleri ile Vaka Analizi” Psikoloji ve Sanat Sempozyumu IV, Bursa (bildiri sunumu)

2008 “Önokul ve İlköğretimde Sorumluluk Bilinci Kazandırma Programı” Özel Arı Okulları Beelimsel Dergisi 8. Sayı.

2008 “Anaokulu Öğrencisi Ne Anlar Psikolojik Danışmanlıktan” Öğretmen Dünyası Dergisi 339. Sayı

2007 “Okulöncesi ve İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Davranış Değiştirme Programı” Özel Arı Okulları Bilimsel Dergisi 7. Sayı.

2006 “Okul Öncesi Dönemde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Vaka Analizi” IV. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi (bildiri sunumu)

2006 “Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulamasının Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri Alınarak Değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi III. Öğrenci Kongresi (bildiri sunumu)

Üye Olduğu Kuruluşlar

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

  • EMDR Derneği

  • Integrative psychotherapy association

Sivil Toplum Çalışmaları

2016-2022 Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu (devam etmekte)

2015-2018 “Çağdaş Eğitim Kooperatifi ,Orta Öğretim Kız Yurdu” Gönüllü Psikolojik Danışmanlık

2018-2019 “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Bursa Şube” Sürekli Eğitim Merkezi

2006-2010 “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkez” Eğitim Organizasyonları, Genel Eğitim Sekreteri

2007-2008 “6 Nokta Körler Derneği, Engelsiz ODTÜ Topluluğu” Gönüllü eğitmenlik, Görme Engelli Üniversiteye Hazırlık Grubu Ergenlerle Grupla Psikolojik Danışma

2005- 2012 “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” Gönüllü eğitmenlik, Tutuklu Çocuklarla Grupla Psikolojik Danışma