Çocuğunuz DEHB’li mi? Yoksa Sadece Enerjik mi?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan birçok çocuk aslında çok hareketli olabilir. Ancak bir çocuğun DEHB tanısı alması için tek başına yeterli değildir. Aslında, bazı DEHB türlerine sahip çocuklar çok sakin de olabilir.

Çok hareketli olan bir çocuğa ne zaman DEHB tanısı konabilir?

Tanıyı karşılayabilmesi için çocuğun, hareketlilik düzeyini kontrol etme becerisiyle ilgili sürekli ve yaygın bir sorunu, aynı zamanda da dürtüleri engelleme ve kontrol etme yeteneklerinde bozulma olması gerekir.

İşlevselliğin veya öğrenmenin bozulması, DEHB’yi normal hareketlilikten ayırmanın önemli kriteridir. Bir çocuk yüksek enerjiye sahip, ancak okula uyum sağlıyor ve iyi performans gösterebiliyorsa, muhtemelen DEHB’si yoktur.

DEHB Belirtileri

Hiperaktivite ve diğer önemli belirtiler ise dürtüsellik ve dikkatsizliktir. Ayrıca DEHB’nin bazı belirti ve semptomları aşağıdaki gelişim alanlarını etkiler:

Bilgi İşleme

DEHB olan çocuklar genellikle bilgiyi işlemekte sorun yaşar. Birey bilgiyi doğru bir şekilde işlemek için yavaşlamakta güçlük çeker. Bu, öğrencilerin hızlı ve doğru bir şekilde anlamaları ve buna karşılık vermelerinin beklendiği bir sınıf ortamında sorunlar yaratabilir.

Duygusal Düzenleme

DEHB’li çocuklar çok çabuk sinirlenir, sıkılır ve duygularını düzenlemede sorun yaşarlar. Bu semptomlar sosyal ilişkileri etkileyerek yalnızlık hissine ve özsaygılarının azalmasına yol açabilir.

Yürütücü İşlevler

DEHB olan çocuklar, genellikle organize etme, planlama, öncelik verme, dikkat etme ve ayrıntıları hatırlama gibi yürütücü işlev sorunları yaşar.

Olgunluk

DEHB olan çocuklar, aynı yaştaki akranlarına göre gelişimsel olarak daha az olgun olma eğilimindedir. Bu nedenle DEHB olan gençler, risk alma ve potansiyel olarak zararlı aktiviteler konusunda doğru seçimler yapmak için ihtiyaç duydukları beceriye sahip olmayabilir.

DEHB’yi Yüksek Enerjiden Ayırt Etmek

Çocuğunuz enerjikse ve hareketsiz oturmakta zorlanıyorsa, DEHB’nin bazı belirtilerini gösteriyor olabilir. Ama aynı zamanda dürtülerini ve duygularını kontrol edebiliyorlarsa, okulda ve evde uygun şekilde tepki verebiliyorlarsa, muhtemelen sadece enerjik bir bireydir.

DEHB’yi tanımlayan temel belirtiler, dürtüsellik ve dikkatsizlikle birlikte hiperaktiviteyi içerebilirken, DEHB olan çocuklar (veya yetişkinler) bu belirtileri farklı şekil ve düzeylerde gösterir.

Önemli Not: Çocuğunuzda benzeri problemler gördüğümüzde mutlaka bir çocuk psikiyatri uzmanına başvurun. Bu konuda kesin tanıyı sadece bir çocuk psikiyatri uzmanı koyabilir.