Kum Tepsisi Terapisi Nedir?

Kum Tepsisi Terapisi projektif (dışavurumcu) bir terapi yöntemidir. Yani bireyin iç dünyasını güvenli bir şekilde dışarıya yansıtabileceği ve ruhsal yaralarını iyileştirebileceği bir tekniktir.

Nasıl Ortaya Çıktı?

1920’li yıllarda Margaret Lowenfeld isimli İngiliz bir pediatrist, çocuk hastaları ile çalışırken “Dünya Tekniği” isimli bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntemde, çeşitli konularda seçtiği birçok figür ile çocuklardan kendilerine bir dünya oluşturmasını istiyor. Bu yöntemin çocuklar üzerindeki iyileştirici etkisi dikkat çekmeye başlıyor. Daha sonra ise İsviçreli bir terapist bu yöntemden etkilenerek “Kum Terapisi” tekniğini geliştiriyor. Bu iki yöntemin birleştirilmesi sonucunda da Kum Tepsisi Terapisi yöntemi bugünkü halini alıyor.

Malzemeler?

Terapi malzemeleri, bir kum tepsisi ve titizlikle seçilmiş yüzlerce küçük figürlerden (İnsanlar, hayvanlar vb.) oluşur. Uygulama esnasında birey bu küçük figürleri kullanarak kum tepsisi üzerinde bir dünya oluşturur. Tabi bu uygulama tekniği bireyin yaşına, kişilik özelliklerine ve yaşadığı soruna göre değişir.

Neden Kum?

Kum ilkel bir malzemedir. Doğada kayaların binlerce yılda aşınması sonucu oluşmuştur. Belki bu yüzden hepimize çekici gelir. Düşünsenize hangi çocuk kumla oynamaktan hoşlanmaz. Hatta çoğu yetişkin hala sahilde kumlarla bir şeyler yapmayı sever.

Neden Kum Tepsisi Terapisi?

Çocuklar sorunlarını dile getirmekte zorlanabilirler. Bu sadece çocuklar için geçerli değildir tabi. Birçok insan sorunları ile yüzleşme konusunda sorun yaşar ve bu çok normaldir. Özellikle de travmalar konuşulması zor konuların başında gelir.

Bu durumda dışavurumcu teknikler (sanat terapisi, kum tepsisi terapisi vb.) bireylerin yaşadıkları sorunları güvenli biçimde ifade edebilmelerini sağlarlar. Bu süreç çoğu zaman bilinçli bir şekilde olmaz. Örnek vermek gerekirse; Bir çocuk kum tepsisine travmalarını bilinçli bir şekilde anlatmak yerine metaforlarla anlatır. Örneğin çocuğun tepsiye koyduğu vahşi hayvanlar, gerçek hayatta şiddet gördüğü insanları ya da seçtiği bir figürün etrafına koyduğu çitler güvenlik ihtiyacını gösterebilir. Çoğunlukla da bunların farkında değildir. Ancak bilinçli olmasa bile tepside oluşturduğu bu dünya çocuğun travması ile güvenli biçimde yüzleşmesini, çatışmalarını çözmesini, farkındalık kazanmasını ve sonuç olarak kendi kendini iyileştirmesini sağlar.

Kum Tepsisi Terapisi Hangi Sorunlarda Kullanılmaktadır?

Terapistler, kum tepsisi terapisini özellikle travmalar başta olmak üzere, davranış sorunları, kaygılar, çatışmalar, aile içi çatışmalar, çiftler arası sorunlar gibi hemen hemen bütün sorunlarda kullanırlar.

Kimler için uygundur?

Daha çok çocuklar olmak üzere ergenler, yetişkinler, çiftler ve gruplar için uygun bir yöntemdir.

Nasıl İşe yarıyor?

Düşünme, konuşma gibi daha gelişmiş işlevler beynin korteks denilen dış bölümü, duyguların işlenmesi de beynin daha iç / orta bölümleri olan limbik sistem tarafından yürütülür. Travmanın etkileri ise ağırlıklı olarak limbik sistemde görülür. Ancak travma sonrası beynin konuşma bölgelerinin aktivasyonunda da azalmalar tespit edilmiştir. Bu nedenle travma mağduru için travmayı dile getirmesi her zaman mümkün olmaz, dile getirse bile iyileştirici bir etki yapmaz. Ancak kum tepsisi terapisi beynin duygulardan sorumlu bölümlerini aktive etmekte, limbik sistem ve korteks arasında iyileştirici bir düzenleme sağlamaktadır.

Kum Tepsisi Terapisini Kimler uygular?

Kum Tepsisi Terapisini bu konuda eğitim almış ruh sağlığı çalışanları uygular.