Uyguladığımız Bireysel Terapi Yaklaşımları

EMDR Terapisi

Uyguladığımız Bireysel Terapi Yaklaşımları ilki; EMDR, Türkçe açılımı “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olan terapi yöntemidir. İlk olarak 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin bazı olumsuz yaşantı ve düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Keşfinden sonra çok hızlı biçimde bu tekniği geliştirmiş, kapsamlı ve güvenilir bir terapi yöntemine dönüştürmüştür. Günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bilimsel bir psikoterapi yöntemi olarak kabul görmektedir. Bir çok farklı psikolojik sorunda kullanılmaktadır. EMDR terapisi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Transaksiyonel Analiz (TA)

Modern psikolojinin bilinen yaklaşımlarından birisidir. Basit bir ifadeyle TA, kişisel gelişimi ve değişimi desteklemek için tasarlanmıştır. Bu terapi yaklaşımı, bireylerin yaşamın her alanında tam potansiyellerine ulaşmaları için temel bir terapi yöntemidir.

1950’lerin sonlarında Eric Berne tarafından kurulmuştur. Her insanın üç ego durumuna sahip olduğu teorisine dayanır: ebeveyn, yetişkin ve çocuk. Bunlar, bireylerin nasıl iletişim kurduğunu analiz etmek ve daha iyi bir sonuç için hangi etkileşimin gerekli olduğunu belirlemek için diğer önemli işlemsel analiz kavramları ve araçları ile birlikte kullanılır.

Böylelikle TA terapisti doğrudan problem çözme davranışları üzerinde çalışırken, danışanların yapıcı, yaratıcı çözümler bulmaları için günlük araçlar geliştirmelerine yardımcı olur. Kısacası nihai hedef, danışanların yaşamları üzerinde mutlak özerklik kazanmalarını sağlamaktır. Eric Berne, bu özerkliği üç hayati insani kapasitenin – kendiliğindenlik, farkındalık ve yakınlık – geri kazanılması olarak tanımlar.

İntegratif Terapi

Danışanın sorununa en uygun farklı terapötik yönelimlerden tekniklerin seçilmesini içeren bir tedavi yaklaşımıdır. Buna bağlı olarak integratif terapistler terapiyi bireye göre uyarlayarak en gerekli etkiyi sağlamaya odaklanırlar.

İntegratif terapi belirli bir metodoloji veya terapi yaklaşımıyla ile sınırlı değildir. Tam tersine, terapistler ihtiyaç duyuldukça farklı tekniklerden yararlanabilirler. Bunun amacı, tedavinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak ve onu bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır.

Genelde integratif ve eklektik terapi birbirinin yerine kullanılsa da aralarında farklılıklar vardır. Eklektik terapi, basitçe farklı geleneklerden yararlanmakla ilgilidir. Bütünleştirici terapi ise bu unsurları daha uyumlu bir deneyimde birleştirmeye odaklanır.